Mänskliga rättigheter och hållbarhet

Jag är filosofie magister i genusvetenskap från Göteborgs universitet och har bevakat och skrivit om frågor om jämställdhet och feminism sedan 2004. Jag skriver löpande bland annat för Feministiskt Perspektiv. Jag har också gjort en reportageresa till Island och skrivit om jämställdhetsarbetet på ön som det mest jämställa landet i världen. Jag skriver också om mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, whistleblowing och andra fri- och rättighetsfrågor. Hösten 2021 studerar jag European environment and energy policy på Europastudier på GU.